Om foreningen

Den 9. januar 2019 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Bovieran Frederikssund

Foreningens medlemmer er indehaverne af de ialt 55 boliger.

Foreningen ejer og driver ejendomskomplekset. Pt. er daglig drift udliceret til WTC advokaternes Ejendomsadministration.

Vedligeholdelse af Vinterhaven med dens cirka 1600 forskellige eksotiske planter udføres indtil videre af Gottlieb Planteservice.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse på 6 personer, samt en række udvalg, som refererer til bestyrelsen.

Betingelser for at blive medlem og dermed få en andelsbolig i Bovieran Frederikssund er, at man er fyldt 55 år og ikke har hjemmeboende børn.

Er du interesseret i en 2 eller 3 rums lejlighed, når en sådan måtte blive sat til salg er der mulighed for at blive skrevet op på en interesseliste - se punktet SALG.

Der findes en intern venteliste, som har prioritet foran interesselisten.