Til salg

Der et pt. ingen boliger til salg.

Har du lyst til at bo sammen med os under palmerne i Bovieran Frederikssund kan du skrive dig på på vores eksterne venteliste nedenfor. Vi har også en intern venteliste, som bliver tilbudt ledige lejligheder først.

For altid at sikre, at ventelisten er opdateret med interesserede købere, koster det kr. 200,- pr. år at stå på vores venteliste. Beløbet opkræves på e-mail hvert år i juni måned, uanset hvornår på året man er skrevet på listen.

Navn
Email

Betingelser for at blive medlem og dermed få mulighed for at købe en andelsbolig i Bovieran Frederikssund er, at den ene beboer er fyldt 55 år og husstanden ikke har hjemmeboende børn.

Regler for ekstern venteliste

  • Den interne venteliste går forud for den eksterne.
  • Alle kan skrive sig på den eksterne venteliste, men kan først tilbydes en andel ved en alder på 55 år.
  • Bestyrelsen fastsætter et gebyr, aktuelt kr. 200,00 årligt, der opkræves første gang i 2020, via den angivne e-mail.
  • Der er 5 hverdages svarfrist når en andel tilbydes, hvorefter den tilbydes interesserede efter anciennitet.
  • En plads på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages til andre.
  • Eksternt opskrevne kan uden tab af anciennitet frit afvise en tilbudt andel.
  • Opskrivninger er kun gyldige såfremt de modtages og bekræftes via foreningens hjemmeside eller per mail.
  • Det er den opskrevnes ansvar at sikre, at vi har den aktuelle e-mailadresse.
  • Betales det årlige gebyr ikke, slettes man af listen, og der sendes ikke rykkere.