Til salg

Der et ingen boliger til salg pt.

AB Bovieran Frederikssund’s værdigrundlag bygger på:

• Et fællesskab, hvor man bidrager til at skabe tryghed og trivsel for beboerne.
• Åbenhed og inddragelse/indflydelse på foreningens virke og fremtid
• Fremtidssikre mangfoldigheden i beboersammensætningen, med hensyn til bl.a. mulighed for og holdning til at bidrage til fællesskabet.

Har du lyst til at bo sammen med os under palmerne i AB Bovieran Frederikssund kan du skrive dig på vores eksterne interesseliste. Når en bolig kommer til salg, vil alle opskrevne på interesselisten modtage en information herom. Bestyrelsen vil på baggrund heraf vælge, hvem der bliver kommende andelshaver, og det er ikke afgørende, hvor længe man har været skrevet på interesselisten.
Inden du skriver dig på interesselisten, anbefaler vi, at du læser vores vedtægter og husorden.

Ansøgningskriterier:
Ansøger skal opfylde foreningens vedtægter – se vedtægternes §3 og §14 D.

Tilmelding foregår via formularen nedenfor. Hent den, udfyld den og send den til . Når vi har modtaget denne, sender vi en bekræftelsesmail.

Regler for ekstern interesse liste:
• Bestyrelsen fastsætter et administrationsgebyr, aktuelt kr. 200,00 årligt. Beløbet opkræves via e-mail ved tilmelding til interesselisten og gælder for resten af kalenderåret. Derefter opkræves gebyret hvert år i januar måned. Når man betaler gebyret, bekræfter man samtidig, at man stadig ønsker at stå på iteresse listen.
• Tilmelding er først gyldige når ansøgning er bekræftet via mail.
• Der er 5 hverdages svarfrist når en andel udbydes til salg.
• Det er den tilmeldtes ansvar at sikre, at vi har den til enhver tid gældende e-mailadresse.
• Betales det årlige gebyr ikke, slettes man af listen, og der sendes ikke rykkere.